Media­kirjasto

Malakian kirja

13.7.2018

Malakia

Malakian kirjssa ei ole yksityiskohtaisia tietoja kirjoittajasta. Kirjan nimi tarkoittaa ”minun sanansaattajani” tai ”minun enkelini”. Kreikankielisessä käännöksessä (Septuagintassa) jakeen Mal. 1:1 sana mal’āk onkin käännetty sanalla ”enkeli”.

Malakian kirja edellyttää, että temppeli oli jo rakennettu uudelleen Jerusalemiin. Siksi on perusteltua ajatella, että kirja kuvaa pakkosiirtolaisuuden jälkeistä aikaa Juudassa, joskus 400-luvulla eKr. Malakia on todennäköisesti kuitenkin profetoinut ennen Esran ja Nehemian aikaa, sillä sekä Esra että Nehemia suorittivat Jerusalemissa merkittäviä uskonnollisia reformeja ja toivat ryhtiä erityisesti leeviläisten pappien elämään ja toimintaan.

Malakian kirja alkaa tuomionjulistuksella Edomia vastaan (Mal. 1:2-5). Mutta sen jälkeen pääpaino on Jumalan tekemässä liitossa Leevin sukukunnan kanssa. Vanhan testamentin mukaan Jaakobin pojalle Leeville uskottiin pappeus (5. Moos. 33:8-11; Jer. 33:14-26). Malakian kirjassa kritisoidaan ankarasti leeviläisiä pappeja, jotka eivät hoida virkaansa Jumalan säädösten mukaan. Kirjasssa ennustetaan, että Jumala lähettää sanansaattajansa, enkelin, Jerusalemin temppeliin laittamaan asiat järjestykseen (Mal. 3:1):

 

Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee

temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte.

Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot.

 

Ei ole ihan selvää, kuka tämä Jumalan lähettämä sanansaattaja (tai enkeli) lopulta on, ja kuka taas on Valtias (tai Herra) ja Liiton enkeli (tai sanansaattaja). Uuden testamentin näkökulmasta katsottuna Valtias ja Liiton enkeli on Herramme Jeesus Kristus ja hänen edellään kulkeva sanansaattaja Johannes Kastaja. Tästä edellä kulkevasta sanansaattajasta puhutaan myös Malakian kirjan lopussa (Mal. 3:22-24). Siellä viitataan Eliaan, joka saapuu ennen Herran päivää.

 

Antti & Martti Laato