Media­kirjasto

Habakukin kirja

13.7.2018

Habakuk

Habakukin kirjan sisällöstä päätelleen profeetta toimi 600- ja 500-lukujen eKr. vaihteessa. Assyrian valta oli murenemassa Lähi-idässä. 700-luvun eKr. puolestavälistä alkaen Assyriasta oli tullut Lähi-idän poliittinen mahti. Se oli alistanut valtansa alle Israelin ja Juudan kuningaskunnat (2. Kun. 15-20). Israelin kuningaskunta tuhoutui lopullisesti 722-720 eKr. (2. Kun. 17). 600-luvun lopulle tultaessa Assyrian valta heikkeni. Uusiksi poliittisiksi valloiksi nousivat Median ja Babylonian valtakunnat. Assyria yritti Egyptin apuun turvautuen vastustaa Babylonian ja Median liittoutumaa. Mutta turhaan. Assyrian pääkaupunki Niinive tuhottiin vuonna 612 eKr. Tätä tuhoa ennakoidaan Joonan kirjassa, ja Nahumin kirja keskittyy kokonaan tuomionäkyyn kaupunkia vastaan. Toinen tärkeä kaupunki Harran tuhottiin vuonna 609 eKr. Ratkaisutaistelu Lähi-idän herruudesta käytiin vuonna 605 eKr., jolloin Babylonia kukisti Egyptin armeijan kuuluisassa Karkemiin taistelussa ja alisti valtansa alle koko Mesopotamian ja Palestiinan (ks. Jer. 46:2 ja samaan vuoteen ajoittuvaa profetiaa Jer. 25).

Habakukin kirjan alussa profeetta esittää Jumalalle kysymyksen, miksi jumalattomat saavat sortaa hurskaita Juudan maassa (Hab. 1:2-4). Hän saa Jumalalta vastaukseksi, että kaldealaiset eli babylonialaiset lähetetään tuhoamaan Juuda (Hab. 1:5-11). 2. Kun. 24-25 kuvaa Juudan kuningaskunnan viimeiset vaiheet Babylonian vallan alaisuudessa. Vuonna 598/97 eKr. Jojakin ja Jerusalemin ylimystö joutuivat pakkosiirtolaisuuteen, mutta kaupunki pelastui tuholta. Vuosina 588-86 eKr. Sidkia sinetöi Juudan kohtalon ryhtymällä kapinaan Babyloniaa vastaan – vastoin Jeremian antamaa ohjetta (Jer. 37-39). Jerusalem hävitettiin maan tasalle, ja tällä kertaa vielä enemmän väkeä vietiin pakkosiirtolaisuuteen.

Habakukin kirjan toisessa luvussa on esitetty tuomionäky Babyloniaa vastaan. Ylpeydessään se tulee tuhoutumaan samoin kuin Assyriakin (ks. Jes. 10:5-15). Jumalan tuomiot kansojen kohdalla liittyvät usein siihen, mitä ne ovat tehneet Israelille. Assyria lähetetään Jumalan ruoskana tuhoamaan luopunutta kansaa. Se kohtaa Jesajan mukaan kuitenkin tuhonsa, koska se ei alistu Jumalan tahtoon. Samoin käy Babylonialle (Hab. 2). Tuomion profetia Babyloniaa vastaan ei kuitenkaan toteudu heti.

Habakukin kirja päättyy profeetalliseen psalmiin, jossa Herra Sebaot ilmestyy kansansa avuksi (Hab. 3). Näyttää ilmeiseltä, että Habakuk on tämän luvun kohdalla riippuvainen varhaisimmista israelilaisista traditioista. Kirjan monista yksityiskohdista saa sen kuvan, ettei Jerusalemia olisi vielä hävitetty, vaan profeetta on näyssä saanut nähdä pelottavan tulevaisuuden, mikä hänen kansaansa odottaa (Hab. 3:2, 16-19).

 

Antti & Martti Laato