Media­kirjasto

Esterin kirja

13.7.2018

Esterin kirja

Esterin kirja sijoittuu Persian aikaan, koska sen alussa mainitaan kuningas Kserkses. Epäselväksi jää kuitenkin kenestä Kserkses nimisestä kuninkaasta on kysymys, sillä tämän nimisiä kuninkaita hallitsi Persiassa useita (ks. luku 3). Esterin kirja poikkeaa muista Vanhan testamentin kirjoista monella tapaa. Siinä ei puhuta kertaakaan Jumalasta. Tosin jakeissa Ester 4:13-14 on nähtävissä, että Mordokai odottaa avun tulevan juutalaisille tavalla tai toisella, ja tämä apu tulee ilmeisesti Jumalalta. Mutta Jumalaa ei jakeissa mainita suoraan. Jumalan puuttuminen kokonaan hepreankielisestä Esterin kirjasta on innostanut myöhempää kreikankielistä kääntäjää lisämään lukuisia rukouksia ja Jumalaan viittaavia tekstejä kirjaan (ks. luku 11).

Esterin kirjan voi jakaa seuraaviin osiin. Se alkaa (Ester 1-2) Kserkseen juhlista, joiden loppupuolella hän haluaa näyttää vaimonsa kaikille vierailleen. Vaimo kieltäytyy tulemasta paikalle. Tarinan alkuosan lopussa kuningas suuttuu puolisolleen ja järjestää ”kauneuskilpailun”, jonka pääpalkintona on päästä kuningattareksi. Juutalainen nainen, Ester, voittaa kilpailun ylivoimaisesti ja pääsee kuningattareksi. Ensimmäinen osa pättyy Mordokain, Esterin kasvattajan, antamiin ohjeisiin. Esterin ei tule kertoa olevansa juutalainen. Toisessa osassa, Ester 3:1-8:2, kirjan juoni etenee ja syvenee. Agagin jälkeläinen, Haman, ylennetään korkeaan arvoon ja kaikki saavat käskyn osoittaa hänelle kunnioitusta ja arvostusta. Monet tekevätkin niin, mutta Mordokai kieltäytyy, sillä hän on juutalainen. Tämän kuullessaan Haman raivostuu ja haluaa Mordokain lisäksi tappaa kaikki juutalaiset. Kirjan juonen kannalta on tärkeä huomata, että Haman on amalekilaisen kuninkaan Agagin jäkeläinen. Luvussa 1. Sam. 15 kerrotaan Saulin käymästä sodasta amalekilaisia vastaan. Ensin Saul säästi Agagin, mutta jakeen 15:33 mukaan Samuel tappoi tämän lopuksi. Esterin kirjan juoni perustuu siihen, että Saulin hellämielisyys Agagia kohtaan johti siihen, että joku tämän jälkeläinen oli jäänyt henkiin. Haman polveutui Agagista ja on kasvatuksessa saanut vihamielisen asenteen juutalaisia vastaan. Nyt hän haluaa kostaa juutalaisille. Haman alkaa punoa juonia, jotka päätyvät Mordokain tietoon. Mordokai pyytää apua Esteriltä. Tähän pyyntöön liittyy Esterin kirjan kaunis sanoma, vaikka sitä ei suoraan sanotakaan: Ester on tullut kuningattareksi juuri vaikeita aikoja varten – taustalla on ilmiselvästi Jumalan johdatus – Ester punoo omat juonensa, joiden avulla hän hankkii itselleen kuninkaan suosion ja paljastaa Hamanin pahuuden. Kuningas suuttuu ja hirttää Hamanin – puussa, jonka Haman oli pystyttänyt Mordokaita varten. Kirjan päätösosassa, Ester 8:3-10:3, Hamanin suunnitelmat tuhota kaikki juutalaiset tehdään tyhjäksi. Juutalaiset pelastuvat ja tuhoavat ne, jotka halusivat heille pahaa. Tämän kaiken kunniaksi aletaan viettää purim-juhlaa. Esterin kirja on säilynyt heprealaisessa kaanoinissa juuri tämän vuoksi – se selittää, mistä purim-juhla on peräisin.

 

Antti & Martti Laato