Media­kirjasto

Nehemian kirja

18.2.2015 ⟩ Erkki Koskenniemi

Nehemian kirja

Nehemian kirja on jatkoa Esran kirjalle eikä hepreankielinen Vanha testamentti erottele niitä kahdeksi eri kirjaksi. Molemmat sijoittuvat aikaan, jolloin Jerusalemin asukkaat olivat saaneet palata takaisiin Babylonin vankeudesta.

Paluuta seurannut aika oli monin tavoin vaikea ja vaarallinen. Uuden suurvallan Persian pääkau-punki sijaitsi kaukana idässä. Kaikki ei vielä toiminut niin kuin myöhemmin, kun suurvallan koneisto oli rasvattu lopulliseen valmiuteensa. Palestiina ja Jerusalem olivat vähäistä takamaata, jossa paikallisilla johtajilla ja vahvoilla naapurikansoilla oli suuri merkitys. Jerusalem oli mitätön ja pieni valtakunta, vain varjo entisestään. Se oli altis paitsi hovijuonitteluille myös nopeille hyökkäyksille. Vaikka temppeli oli rakennettu, muurit olivat edelleen raunioina ja kaupunki suojaton.

Nehemian saapuminen Jerusalemiin sijoittuu ilmeisesti vuoteen 445 eKr. Kirjan mukaan hän sai kuningas Artakserkseeltä luvan tulla kaupunkiin ja rakentaa sen uudelleen. Hän saapui paikalle ja ryhtyi rohkeaan yritykseen: Sortuneita muureja alettiin rakentaa uudelleen ympäristökansojen ja paikallisten virkamiesten vihasta ja juonitteluista huolimatta. Muureja jouduttiin rakentamaan niin, että osa rakensi ja osa vartioi. Siitä huolimatta Nehemia sai kansan ponnistamaan voimansa äärimmilleen ja saattamaan työn päätökseen noin kahdessa kuukaudessa. Pahin vaara oli näin ohi.

Heprealaisessa tekstissä siis kaksi kirjaa muodostavat yhden kokonaisuuden. Siitä huolimatta Nehemian kirja erottuu selvästi laajemmasta kokonaisuudesta, jonka osaksi se on toimitettu. Ilmei-sesti pohjana on tältä osin ollut Nehemian teos, joka on ollut muodoltaan lähinnä Jumalalle osoitettu rukous ja pyyntö, että Herra muistaisi hänen toimintansa.

Nehemian (ja Esran) kirjan teologinen sanoma on selvä. Oli tullut Jumalan antama aika rakentaa Jerusalem uudelleen. Siksi suuret mahtimiehet ovat suopeita Jumalan kutsumien miesten yrityksille. Uudelleen maahansa palanneen kansan on varottava toistamasta virheitään, jotka kerran johtivat Jumalan vihastumiseen ja kaupungin tuhoon. Siksi kirjaa leimaavat synnintunnustus sekä pyrkimys puhtauteen ja uudistukseen.