Media­kirjasto

Haggain kirja

13.7.2018

Haggai

Haggain kirjan historiallisena taustana on toisen temppelin rakentaminen Daavidin sukuun kuuluvan Serubbabelin ja Aaronin pappissuvun jälkeläisen Joosuan johdolla. Tarkempi historiallinen kuvaus tapahtumista on tässä luvuissa Esra 1-6.

Haggain kirjan sisältö liittyy alusta loppuun temppelin rakentamiseen. Profeetta kehottaa Juudan asukkaita ryhtymään tähän rakennusprojektiin. Hänen sanomansa kohdistuu erityisesti Serubbabeliin ja Joosuaan. Kirjan sisältö viittaa ajankohtaisiin tapahtumiin Persian aikakauden alussa. Onkin mielekästä olettaa, että kirja on pantu kokoon Haggain alkuperäisistä profetioista ilman, että niihin olisi tehty myöhempään aikakauteen viittaavia ajankohtaistuksia. Tätä tukee ennen kaikkea se, että kaikki profetiat on ajoitettu Dareioksen toiselle hallitusvuodelle (520/519 eKr.). Mikään ei myöskään viittaa siihen, että temppeli olisi jo valmistunut (516/515 eKr.).

Haggain keskeinen sanoma on se, että Jerusalemin temppeli tulee rakentaa, vaikka siitä tulisikin tavallista vaatimattomampi (Esra 3:12; Hagg. 2:3-5; Sak. 4:10). Profeetan mukaan temppeliin sidotut (ja Mooseksen nimissä talletetut) säädökset, kuten uhriliturgia ja uskonnolliset pyhiinvaellusjuhlat, on otettava taas uudelleen osaksi kansan uskonnollista elämää. Temppelin rakentaminen takasi jatkumon, jota ilman Jumalan välittämä aikaisempi ilmoitus uhkasi hautautua uusien uskonnollisten virtausten alle. Haggai lupaa, että kansa saa osakseen siunauksen, kun se rakentaa temppelin perustukset ja saattaa sen valmiiksi (Hagg. 2:15-19; Sak. 4:6-10). Jumala tahtoo siunata myös Serubbabelia, jonka johdolla rakennustyöhön ryhdyttiin. Sekä Haggai että Sakarja ovat pitäneet yllä toiveita siitä, että Daavidin suvun kunniakas historia voisi jatkua Serubbabelin suvussa (Hagg. 2:20-23; Sak. 4). Aikakirjoissa Serubbabel mainitaan myös Daavidin suvun edustajana pakkosiirtolaisuuden jälkeisenä aikana (1. Aik. 3:18-24).

Serubbabelin vaiheista temppelin rakennusprojektin jälkeen emme tiedä mitään. Kaikki viittaa siihen, että Haggai (Hagg. 2:20-23) ja Sakarja (Sak. 4:6-10) antoivat hänelle suuria lupauksia. Profetioissa puhutaan Serubbabelin kuninkaallisesta asemasta. Tiedämme ainoastaan sen, ettei Serubbabelista koskaan tullut kuningasta. Mutta sitäkin tärkeämpää on saada lukea Matteuksen tallettamasta Jeesuksen sukuluettelosta, että Serubbabel oli yksi Joosefin esi-isistä (Mt. 1:12). Näin Uusi testamentti paljastaa meille, että profetioihin Hagg. 2:20-23 ja Sak. 4:6-10 oli kätketty messiaaninen salaisuus.

 

Antti & Martti Laato